plen

Dlaczego populacje niektórych gatunków ptaków ulegają zmniejszeniu?

Obecnie na terenach otaczających Warszawę, do niedawna objętych głównie tradycyjnym rolnictwem, następują szybkie i istotne zmiany w środowisku. Przekształcają się one w tereny mieszkalnej zabudowy, wprawdzie niskiej, jednorodzinnej lub kolonii domków, ale intensywnej. Równocześnie zanikają dawne formy uprawy ziemi, hodowli i transportu. Coraz mniej jest koni rolniczych i krów na pastwiskach, obór, starych sadów i ogrodów, dziuplastych drzew przydrożnych, które zapewniały wyżywienie i miejsca gniazdowania dla licznych gatunków ptaków, towarzyszących przez stulecia człowiekowi. Czynniki te powodują zagrożenie dla ich przetrwania:

  • populacje wielu gatunków ptaków ulegają zmniejszeniu,
  • wyginięcie jednego gatunku to zachwianie równowagi całego ekosystemu, w którym ten gatunek żyje. Ptaki żywią się owadami, często szkodnikami roślin. Jeżeli zabraknie ptaków będziemy zdani jedynie na chemiczne środki ochrony, co grozi dalszym zachwianiem ekosystemu.