plen

Integracja społeczno-zawodowa dorosłych osób z autyzmem poprzez obóz szkoleniowy i pracę w Przedsiębiorstwie Społecznym

Nazwa projektu i czas trwania: „Integracja społeczno-zawodowa dorosłych osób z autyzmem poprzez obóz szkoleniowy i pracę w Przedsiębiorstwie Społecznym”.

Czas realizacji projektu: 15.07.2010 r. do 30.09.2010 r.

Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

Założenia/cele projektu:
Celem projektu była organizacja obozu szkoleniowego dla 24 osób z autyzmem w terminie 14 – 18 września 2010 roku.

Osiągnięcia/rezultaty:

Cel został zrealizowany zgodnie z ofertą:
Obóz szkoleniowo-integracyjny odbył się w terminie 14 – 18 września 2010, w obozie wzięły udział 24 osoby z autyzmem i 18. trenerów Zakładu Aktywności Zawodowej Przedsiębiorstwa Społecznego Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS oraz 3 trenerów zewnętrznych.
Działania podjęte w ramach projektu:

  1. Zorganizowanie obozu uspołeczniającego dla 24 dorosłych osób z autyzmem
  2. Zorganizowanie zajęć podnoszących kompetencje zawodowe przez warsztaty w Łucznicy:
    • Ceramika – 5 dni warsztatów 6 godzinnych przy podziale na 3 grupy, podczas warsztatów były utrwalane kompetencje nabyte oraz zostały zaprezentowane nowe techniki szkliwienia. Uczestnicy nauczyli się robić nowy model ceramiczny świecznika, a także mieli możliwość stworzenia własnych projektów.
    • Wiklina – 5 dni warsztatów szkoleniowych 6 godzinnych przy podziale na 3 grupy. Wyplatanie z wikliny to nowa kompetencja. Warsztaty objęły pogadankę/wykład o sztuce wikliniarskiej, naukę techniki wykonania podstawowych splotów wikliniarskich, wykonywanie płaskich form dekoracyjnych. Uczestnicy ćwiczyli wyplatanie dekoracyjnych płotków i kwiatów, a także podstawek pod kubki.
    • Decoupage – 5 dni warsztatów szkoleniowych 6 godzinnych przy podziale na 3 grupy. Decoupage to nowa kompetencja, dlatego nauka obejmowała podstawowe techniki zdobienia obiektów. Warsztaty obejmowały zagadnienia zdobienia przestrzeni płaskich oraz obiektów przestrzennych. Uczestnicy nauczyli się robić ozdobne deseczki, płaskorzeźby z gipsu, a także  miski i wazony techniką decoupage’u.

Pilotaż nowych kompetencji w Zakładzie Aktywności Zawodowej Przedsiębiorstwa Społecznego Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS – Pilotaż jest realizowany w Zakładzie Aktywności Zawodowej Przedsiębiorstwa Społecznego Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS w zakresie godzinowym: ceramika - 5h tygodniowo dla każdej osoby z autyzmem, wikliniarstwo i decoupage – po 1h tygodniowo dla 24 osób z autyzmem. Podczas pilotażu w okresie od 20 (poniedziałek) do 30 września 2010 wprowadzono w warunkach produkcyjnych nowe techniki i wzory produktów. Warsztaty produkcyjne będą kontynuowane po projekcie w celu utrwalania nabytych kompetencji zawodowych a w przyszłości w celu wprowadzenia nowej linii produkcyjnej.

Zorganizowanie zajęć rekreacyjnych w obiekcie Ośrodka Łucznica - w ramach zorganizowania czasu wolnego, wypoczynku dla osób z autyzmem, w czasie wyjazdu odbyło się ognisko, wieczór z pokazem filmu, dyskoteka mająca cel uspołecznieniający z lokalną społecznością, oraz wieczór poświęcony różnym grom planszowym i zabawom ruchowym, wszystko wewnątrz budynku. Dodatkowo zorganizowano krótką wycieczkę po okolicach ośrodka szkoleniowego.

Promocja integracji społecznej poprzez obozy podnoszące kompetencje zawodowe osób z autyzmem.