plen
baner-rybki

Wsparcie osób z autyzmem

Nazwa projektu i czas trwania: „Wsparcie osób z autyzmem”.

Czas realizacji projektu:  1.01.2009 - 28.02.2010

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejskie Fundusze Społeczne, w ramach priorytetu 1.3.6.

Założenia/cele projektu:

 • Doradztwo merytoryczne dla pracowników projektu w organizacjach w zakresie prowadzenia bezpośredniej aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem;
 • Określanie aktualnych i przyszłych potrzeb szkoleniowych, konsultacyjnych i superwizyjnych poszczególnych organizacji;
 • Pomoc metodologiczna w pozyskaniu odpowiedniej liczby beneficjentów ostatecznych do pilotażu;
 • Wypracowanie procedur i zakresu oraz rodzaju dokumentacji w procesie diagnozy;
 • Wypracowanie zasad rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu.
 • Wypracowanie listy elementów, które powinny znaleźć się  w planie ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej beneficjentów ostatecznych.
 • Ustalenie tematyki szkoleń, spotkań informacyjnych i superwizji dla każdej z uczestniczących w pilotażu organizacji;
 • Staże w Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS.

Osiągnięcia/rezultaty:

 • W ramach projektu PS PRR przyjęło na staż przedstawicieli 8 organizacji współpracujących w ramach projektu:
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Lublin
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem”, Opole
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Szczecin
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Autyzmu, Wrocław
 • Stowarzyszenie św. Celestyna, Mikoszów
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej razem”, Zielona Góra
 • Stowarzyszenie Pomoc Osobom Autystycznym, Gdańsk
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem – PROFUTURO, Poznań

Wszyscy stażyści uczestniczący w projekcie mieli możliwość:

 • zapoznania się ze specyfiką pracy w naszym ośrodku;
 • zapoznania się z systemem pracy w pięciu grupach osób z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania;
 • zapoznania się z pięcioma grupami pracowników z autyzmem;
 • uczestniczenia w badaniu testem TTAP;
 • uczestniczenia w blokach pracy, w następujących pracowniach: majsterkowanie, ceramika, rzemiosło artystyczne, prace biurowe, ogrodnictwo, papier czerpany, zajęcia kulinarne.
 • uczestniczenia na zajęciach indywidualnych i grupowych (odprawy przed pracą, spotkania kończące dzień, czas wolny, TUS itp.);
 • uczestniczenia na zajęciach fakultatywnych: muzyka, aerobik, joga, zajęcia teatralne;
 • uczestniczenia w zebraniach klinicznych i instruktorskich;
 • poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dorosłymi osobami z autyzmem;
 • wsparcia dorosłych osób z autyzmem w realizacji i rozwijaniu zainteresowań w czasie wolnym (wycieczki, wyjścia, zajęcia poza Przedsiębiorstwem Społecznym);
 • stażyści otrzymali po dwa podręczniki TTAP na organizację.