plen

Partnerstwo dla Rain Mana – Rain Man dla Partnerstwa

Nazwa projektu i czas trwania: „Partnerstwo dla Rain Mana – Rain Man dla Partnerstwa”

Czas realizacji projektu:  grudzień 2004 – marzec 2008.

Źródło finansowania: Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Europejskie Fundusze Społeczne.

Założenia/cele projektu:

 • Budowa modelowego przedsiębiorstwa społecznego dla dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera;
 • Stworzenie profesjonalnego zespołu Trenerów Pracy i Instruktorów Pracy;
 • Wypracowanie modelu włączenia przedsiębiorstwa w społeczność lokalną;
 • Wypracowanie rynkowego profilu przedsiębiorstwa społecznego;
 • Opracowanie instytucjonalnych i prawnych podstaw replikowania modelu;
 • Publikacje.

Projekt był realizowany przez Fundację SYNAPSIS we współpracy z partnerami, instytucjami trzech sektorów: samorządowego, prywatnego i organizacji pozarządowych oraz partnerzy międzynarodowi.

Partnerzy – instytucje trzech sektorów:

 • Gmina Lesznowola;
 • FRSO – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
 • UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ);
 • DGA S.A – firma konsultingowa;
 • Fundacja Wspólnota Nadziei;
 • DD Studio – agencja reklamowa;
 • Fraszka Edukacyjna – wydawnictwo.

Partnerzy międzynarodowi:

 • Kairo – partnerstwo Holenderskie. Organizacja Dr. Leo Kannerhuis zajmująca się kompleksową pomocą osobom z autyzmem. W ramach Kairo wypracowywano program doskonalenia zawodowego dla osób z autyzmem, który w założeniu miał im ułatwić przyszłe funkcjonowanie na rynku pracy;
 • Lukineuvola – partnerstwo fińskie. Celem partnerstwa było stworzenie centrów diagnozy dla osób z dysleksją i trudnościami w uczeniu się;
 • Learning Getaway – partnerstwo Belgijskie. W ramach projektu wypracowywano programy ułatwiające osobom z dysleksją i NLD funkcjonowanie na rynku pracy w tym poszukiwanie nowych form zatrudnienia.

Osiągnięcia/rezultaty:

 • Wybudowanie pierwszego w Polsce przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego dorosłe osoby z autyzmem. Oficjalne otwarcie 15 marca 2007 r. Zatrudnienie osób z autyzmem i podpisanie umów o pracę – 1 kwietnia 2007 r.
 • Wypracowanie strategii działalności przedsiębiorstwa społecznego Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS;
 • Integracja osób niepełnosprawnych (osób z autyzmem) oraz włączenie ich do finansowo niezależnej społeczności;
 • Wypracowanie modelowej formuły przedsiębiorstwa, działającego w warunkach rynkowych, odpowiadającego na stawiane przez rynek wyzwania, przewidującego i wpływającego na zachowania klientów, ale jednocześnie nie rezygnującego z rehabilitacji poprzez pracę oraz socjalizacji osób z autyzmem. „Model aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem” (publikacja).

Publikacje wydane w ramach projektu:

 • "Jak tworzyliśmy Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS i Farmę Życia" – książka i DVD prezentujące doświadczenia z projektu;
 • "Autyzm od wewnątrz - przewodnik", autor: Hilde de Clerk. Książka jest źródłem wiedzy dla osób które zawodowo zajmują się osobami z autyzmem;
 • "Zatrudnianie osób z Zespołem Aspergera" – publikacja kierowana bezpośrednio do pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób z zespołem Aspergera. Napisana przez specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego pracujących w organizacji Prospects w Wielkiej Brytanii;
 • "Zespół Aspergera i NLD - problematyka dotycząca zatrudnienia" – teksty i opracowania przygotowane przez osoby z zespołem Aspergera i NLD pokazujące problemy tych osób w odniesieniu do zagadnień praktycznych;
 • "Myślenie obrazami", autor: Temple Grandin. Autorka wielu publikacji dotyczących autyzmu dziecięcego;
 • "Zespół Aspergera w okresie dojrzewania", autor: Liane Holliday Willey. Książka mająca spełniać zadanie wsparcia dla nastolatków z zespołem Aspergera.

Ponadto projekt był realizowany przy pomocy i wsparciu:   

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Patronat i wsparcie finansowe budowy.
Fundacja Grupy TP Wsparcie finansowe budowy.
ABB Transformator do przedsiębiorstwa społecznego.
New Age Media Kampania społeczna - styczeń 2007.
Apsys Polska Wsparcie finansowe projektu.
Henkel Materiały wykończeniowe.
Global Environment Facility Dofinansowanie kotłowni na biomasę.
Rodan Systems Wsparcie finansowe budowy.
Bahco Tools Narzędzia do pracowni stolarskiej.
Instytut Monitorowania Mediów Monitoring prasy i Internetu.
Dremel Elektronarzędzia.
Rohlig Usługi transportowe.
SC Johnson Środki czystości.
Hasbro Materiały i gry edukacyjne.
Mattel Materiały i gry edukacyjne.
TM Toys Materiały i gry edukacyjne.
tesa-tape Rzepy do piktogramów.
Konstans Artykuły papiernicze.
Polish Prestige

Wyjazd uspołeczniający dla osób z autyzmem.

Euro-Truck Transport transformatora.