plen

„Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w krajobrazie podmiejskim”

Tytuł Projektu: Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w krajobrazie podmiejskim”

Czas realizacji projektu: Od 01.08.2012 do 30.10.2012.

Dofinansowanie: Projekt finansowany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” oraz Energę w ramach konkursu grantowego „Fundusz dla Przyrody”.

Cele projektu:

1. Czynna ochrona przyrody poprzez zawieszenie 120 budek typu A, 50 budek dla jerzyków,   50 półek dla jaskółek, 5 budek dla puszczyków oraz 5 budek dla kawek na terenie gminy Lesznowola oraz Piaseczno.

2. Włączenie osób niepełnosprawnych w czynną ochronę zagrożonych gatunków ptaków.

3. Wspieranie zagrożonych gatunków ptaków na terenach szybkich zmian urbanistycznych.

4. Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

5. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z autyzmem i zespołem Aspergera.

6. Kontynuacja i rozszerzenie już podjętych działań ekologicznych.

 

 

ENERGA      

    

proNatura

 

fUNDUSZ DLA PRZYRODY