plen
baner-kwiatki

Rehabilitacja społeczna mająca na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób z autyzmem

Nazwa projektu i czas trwania: „Rehabilitacja społeczna mająca na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób z autyzmem”.

Czas realizacji projektu: od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Założenia/cele projektu:

  1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011,
  2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin wykonywanego w terminie od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011,
  3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć wykonywanego w terminie od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.

Projekt w toku