plen

Rehabilitacja społeczna mająca na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób z autyzmem 2010

Nazwa projektu i czas trwania: „Rehabilitacja społeczna mająca na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób z autyzmem”.

Czas realizacji projektu: od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Założenia/cele projektu:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010,
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin wykonywanego w terminie od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010,
 3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć wykonywanego w terminie od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010

Osiągnięcia/rezultaty:

Rodzaje zajęć prowadzone w ramach Zadania 1:

  • Trening umiejętności społecznych. Liczba treningów – 46 zajęć (raz w tygodniu) Liczba uczestników: 9 osób.
  • Trening redukcji stresu i autokontroli zachowania. Liczba treningów – 46 zajęć (raz w tygodniu) Liczba uczestników: 24 osoby.
  • Trening tożsamości w połączeniu z wyrażaniem własnych potrzeb i organizacją czasu wolnego. Treningi prowadzone są w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Liczba uczestników: 24 osoby.
  • Trening wzrostu poziomu motywacji do zmiany swojej sytuacji poprzez wykorzystanie instrumentów w zakresie wsparcia psychologicznego, koncentracji uwagi oraz adekwatnego zachowania. Liczba uczestników: 24 osoby.  

Rodzaje szkoleń/warsztatów przeprowadzone w ramach Zadania 2:

  • 23 stycznia 2010 – temat warsztatów – „Współpraca rodzin i zespołu terapeutycznego w ramach radzenia sobie z zachowaniami trudnymi”. Liczba uczestników: 11 osób.
  • 13 marzec 2010 – temat warsztatów – „Dopracowanie procedury kryzysowej, procedury transportowej, omówienie planów urlopowych, superwizji grupowych prowadzonych dla Zespołu Terapeutycznego”. Liczba uczestników: 13 osób.
  • 27 marzec 2010 – temat warsztatów – „Zasady uczestniczenia w Klubach Forum”, „Zachowania trudne, tworzenie strategii proaktywnych i reaktywnych”. Liczba uczestników: 11 osób.

Rodzaje treningów przeprowadzonych w ramach Zadania 3:

  • Z zakresu samodzielności
  • Z zakresu komunikowania się z otoczeniem
  • Z zakresu funkcjonowania w różnych rolach i środowiskach społecznych

Ponadto w ramach projektu przeprowadzono 16 sobotnich spotkań Klubu Forum. 8 dla grupy niżej-funkcjonującej, oraz 8 dla grupy wyżej funkcjonującej.