plen

Rehabilitacja społeczna mająca na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób z autyzmem 2009

Nazwa projektu i czas trwania: „Rehabilitacja społeczna mająca na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób z autyzmem”.

Czas realizacji projektu: od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Założenia/cele projektu:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009,
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin wykonywanego w terminie od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009,
 3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć wykonywanego w terminie od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009.

Osiągnięcia/rezultaty:

Rodzaje zajęć prowadzone w ramach Zadania 1:

 • Trening umiejętności społecznych – liczba beneficjentów biorących udział w zajęciach: 10 osób z autyzmem. Liczba przeprowadzonych treningów w w/w terminie: 48.
 • Trening redukcji stresu w połączeniu z autokontrolą zachowania - liczba beneficjentów biorących udział w zajęciach: 24 osoby z autyzmem. Liczba przeprowadzonych treningów w w/w terminie: 48.
 • Trening tożsamości w połączeniu z wyrażaniem własnych potrzeb i organizacją czasu wolnego - liczba beneficjentów biorących udział w zajęciach: 24 osoby z autyzmem. Liczba przeprowadzonych treningów w w/w terminie: 96.
 • Trening wzrostu poziomu motywacji do zmiany swojej sytuacji poprzez wykorzystanie instrumentów z zakresu wsparcia psychologicznego - liczba beneficjentów biorących udział w zajęciach: 24 osoby z autyzmem. Liczba przeprowadzonych treningów w w/w terminie: 238.

Łączna liczba osób, które wzięły udział w cyklu warsztatów praktycznych: 24 osoby z autyzmem.


Rodzaje szkoleń/warsztatów przeprowadzone w ramach Zadania 2:

 • Szkolenie dla członków rodzin osób z autyzmem (pracowników pomocniczych) – termin szkolenia 24 stycznia 2009, temat szkolenia: „Sytuacje kryzysowe w Przedsiębiorstwie Społecznym w Wilczej Górze pod Warszawą”. Liczba rodzin uczestniczących w szkoleniu: 14.
 • Szkolenie dla członków rodzin osób z autyzmem (pracowników pomocniczych) – termin szkolenia 28 marca 2009, temat szkolenia: „Zachowania trudne – wprowadzenie do tematyki”. Liczba rodzin uczestniczących w szkoleniu: 19.
 • Szkolenie-warsztaty prowadzone dla członków rodzin osób z autyzmem (pracowników pomocniczych) – termin warsztatów 9 maja 2009, temat warsztatu: „Zachowania trudne występujące w Przedsiębiorstwie Społecznym w Wilczej Górze pod Warszawą – wypracowanie strategii pro-aktywnych i reaktywnych”. Liczba rodzin uczestniczących w warsztatach: 20.
 • Szkolenie dla członków rodzin osób z autyzmem (pracowników pomocniczych) – termin szkolenia 26 września 2009, temat szkolenia: „Wpływ na zmianę zachowania w procesie wychowawczym i jego konsekwencje”. Liczba rodzin uczestniczących w szkoleniu: 19.

Łączna liczba rodzin, które wzięły udział w cyklu szkoleń: 24.

Rodzaje treningów przeprowadzonych w ramach Zadania 3:

 • Trening z zakresu samodzielności obejmujący zajęcia porządkowe (pranie, prasowanie, porządki domowe), przygotowanie posiłku, wdrażanie planu w zakresie organizacji ablucji, poruszanie się komunikacją miejską. Liczba beneficjentów biorąca udział w zajęciach: 24 osoby z autyzmem.
 • Trening z zakresu komunikowania się z otoczeniem. Liczba beneficjentów biorąca udział w zajęciach: 24 osoby z autyzmem.
 • Trening z zakresu funkcjonowania w różnych rolach społecznych i środowiskach społecznych. Liczba beneficjentów biorąca udział w zajęciach: 24 osoby z autyzmem.

Łączna liczba osób, które wzięły udział w cyklu treningów – 24 osoby z autyzmem

W ramach projektu, również rozwijano umiejętności i kompetencje społeczne dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez cykl weekendowych spotkań uspołeczniających w ramach Klubu Forum. Przeprowadzono 8 sobotnich spotkań w Klubie Forum, 4 dla grupy osób wyżej-funkcjonujących oraz 4 dla grupy osób niżej-funkcjonujących. Spotkania odbywały się od września do grudnia 2009 r.