plen

Moduł B realizacja programu PARTNER III

Nazwa projektu i czas trwania: Moduł B realizacja programu PARTNER III „Prowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności pracownicze i społeczne dorosłych osób z autyzmem; wykonywanego w terminie od dnia 01 lipca 2008 do dnia 31 grudnia 2008 r.”.

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Założenia/cele projektu:

  • W ramach projektu prowadzono cykl warsztatów mających za zadanie aktywizację zawodową i społeczną osób z autyzmem poprzez wspieranie codziennego funkcjonowania w roli pracownika oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych (czas realizacji warsztatów od lipca do grudnia 2008 r.).
  • W zależności od umiejętności, możliwości i motywacji, osoby z autyzmem mogły doskonalić swoje kompetencje na warsztatach: stolarskim (17os.), ceramicznym (21os.), poligraficznym (22os.), rękodzieła i witrażu (11os.), ogrodniczym (15os.), bukieciarskim (10os.), czerpanego papieru (6os.), filcu (14os.), warsztat prac komputerowych (9os.). W ramach kuchni terapeutycznej wszyscy pracownicy z autyzmem i zespołem Aspergera mieli okazję rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu: przygotowanie prostych posiłków, nakrywanie do stołu, dbanie o porządek, mycie naczyń, itd.
  • Dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu, o charakterze psychoedukacyjnym, terapeutycznym lub relaksacyjnym, takie jak trening umiejętności społecznych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, zajęcia komunikacyjne, muzykoterapia wspierały kompetencje społeczne i komunikacyjne jak i niezbędną w pracy umiejętność odpoczynku.
  • W ramach projektu, rozwijano umiejętności i kompetencje społeczne dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez cykl weekendowych spotkań uspołeczniających w ramach Klubu Forum. Przeprowadzono 8 sobotnich spotkań w Klubie Forum, 4 dla grupy osób wyżej-funkcjonujących oraz 4 dla grupy osób niżej-funkcjonujących. Spotkania odbywały się od września do grudnia 2008 r.

Osiągnięcia/rezultaty:
Wzrost kompetencji społecznych i zawodowych dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera