plen

Beautiful people

Nazwa projektu i czas trwania: Piękni Ludzie – „Beautiful people”.

Czas realizacji projektu: 04 – 10 października 2010

Źródło finansowania: Leo Kannerhuis, partner Holandia

Założenia/cele projektu:

stworzenie, wypracowanie oraz przedstwienie spektaklu teatralnego w którym aktorami były osoby z autyzmem z PRzR Synapsis, z Holandii oraz z Krajowego Towarzystwa Autyzmu Lublin.

Osiągnięcia/rezultaty:
Pierwsze cztery dni projektu, były dniami poświęconymi na warsztaty teatralne, mające na celu przygotowanie uczestników do wystawienia przedstawienia, będącego częścią corocznego wydarzenia jakimi są „Drzwi Otwarte Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS”, odbywającego się 9 października w Wilczej Górze, ul. Jasna 36A.
Próby i przedstawienie były realizowane w filii Gminnym Ośrodku Kultury (GOK) w Lesznowoli, w Łazach II, ul. Przyszłości 8.  Odbiorcami spektaklu, byli goście biorący udział w Drzwiach Otwartych, czyli przedstawiciele Gminy Lesznowola, mieszkańcy gminy, rodziny osób z autyzmem oraz przyjaciele pracowni oraz Fundacji Synapsis.