plen

Staże w PRzR Synapsis dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej dla studentów IV i V roku studiów pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie

Nazwa projektu i czas trwania: Staże w PRzR Synapsis dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej dla studentów IV i V roku studiów pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Czas realizacji projektu: 14.11.2008 r. – 30.06.2009 r.

Źródło finansowania: brak finansowania

Założenia/cele projektu:
Budowanie bazy wolontariuszy w zakresie wsparcia dla rodzin osób z autyzmem oraz dla osób z autyzmem.

Zadania w trakcie stażu: Wspomaganie osób z autyzmem w trakcie zajęć w Pracowni, zdobycie doświadczenia w zakresie wsparcia dla rodzin osób z autyzmem na terenie domów (interwencje kryzysowe) lub zespołu terapeutycznego na obozach i turnusach rehabilitacyjnych.

Osiągnięcia/rezultaty:
Staż ukończyło 7 studentów.

Stażyści mieli możliwość:

  • zapoznania się ze specyfiką pracy w PRzR;
  • zapoznania się z systemem pracy w pięciu grupach osób z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania;
  • zapoznania się z pięcioma grupami pracowników z autyzmem;
  • uczestniczenia oraz wspomagania w blokach pracy, w następujących pracowniach: majsterkowanie, ceramika, rzemiosło artystyczne, prace biurowe, ogrodnictwo, papier czerpany, zajęcia kulinarne.
  • uczestniczenia na zajęciach indywidualnych i grupowych (odprawy przed pracą, spotkania kończące dzień, czas wolny, TUS itp.);
  • uczestniczenia na zajęciach fakultatywnych: muzyka, aerobik, joga, zajęcia teatralne;
  • poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dorosłymi osobami z autyzmem;
  • wsparcia dorosłych osób z autyzmem w realizacji i rozwijaniu zainteresowań w czasie wolnym (wycieczki, wyjścia, zajęcia poza Przedsiębiorstwem Społecznym);
  • uczestniczenia na szkoleniu wstępnym teoretycznym dotyczącym autyzmu.

Osiągnięcia/rezultaty:
Wzrost kompetencji społecznych i zawodowych dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera