plen

Nasze Ptaki

logo-Nasze-PtakiProgram ochrony zagrożonych gatunków ptaków na terenach intensywnych zmian zagospodarowania.

Inicjator: Fundacja SYNAPSIS - Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze.

Realizatorzy: Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, zespół trenerów i instruktorów pracy z PRR SYNAPSIS, instytucje i organizacje lokalne, Ochotnicze Straże Pożarne, szkoły.

Partnerzy: certyfikat-synapsis
Gmina Lesznowola
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

Plany:
Przewidujemy stopniowe wprowadzanie programów wspierania poszczególnych zagrożonych gatunków ptaków.

Pierwsza Akcja 2012: „Wróbel Mazurek”
mazurek 640Mazurek to bliski kuzyn wróbla i właśnie z nim jest często mylony, jednak aby go odróżnić warto zwrócić uwagę na brązowo-czekoladową czapeczkę, czarną plamkę na białym policzku oraz biały kark. U mazurków przedstawiciele obu płci wyglądają identycznie, w przeciwieństwie do wróbla, gdzie między płciami można zauważyć wyraźne różnice w wyglądzie.
Mazurek chętnie gniazduje w parkach i ogrodach, często również wykorzystuje budki lęgowe (typ A), w których wije sobie gniazdo i odbywa od 2 do 3 lęgów w okresie od kwietnia do sierpnia. Chętnie zasiedla również tereny rolnicze, jak też willowe przedmieścia miast. Unika zabudowy typowo miejskiej, można go jednak spotkać w ogródkach działkowych.
Mazurek żywi się przede wszystkim nasionami chwastów rosnących w uprawach okopowych i ogrodowych. W okresie karmienia piskląt mazurki polują na owady.
Mazurek znajduje się pod ścisłą ochrona gatunkową, jest silnie zagrożony wyginięciem w wielu regionach Europy. Według wyników realizowanego przez OTOP Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, populacja mazurka w latach 2000-2006 odnotowała w Polsce spadek o 47%. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być urbanizacja terenów rolnych i powstawanie trwałych nieużytków. Mazurki również ciężko znoszą srogie zimy. Aby pomóc mazurkom, zawieszajmy dla nich budki lęgowe. Budkę wiesza się na wysokości 3-5 metrów. Można powiesić kilka budek w odstępach ok 20-metrowych, ponieważ mazurki lubią gniazdować w koloniach.

Dlaczego populacje niektórych gatunków ptaków ulegają zmniejszeniu?

Rola osób z autyzmem i zespołem aspergera

Budki lęgowe z Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS

Zasady wieszania budek lęgowych typu A

Jak się włączyć?