plen
drzwi19-baner

Poszukujemy stażystów na stanowisko trenera pracy.

Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze pod Warszawą zatrudniająca dorosłe osoby z autyzmem i zespołem Aspergera poszukuje stażystów na stanowisko trenera pracy.

Obowiązki:

• Wspieranie osób z autyzmem podczas ich codziennej pracy
• Wsparcie trenerów pracy w trakcie zajęć rehabilitacyjnych osób z autyzmem
• Pełnienie dyżurów w autobusie w czasie przejazdów z/do pracy
• Staż w godzinach 8.30 – 16.30 (możliwość indywidualnego ustalenia czasu stażu)

Wymagania:

• Doświadczenie w pracy z ludźmi
• Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnym /w tym osobami z autyzmem/ oraz studia pedagogiczne lub psychologiczne
• Punktualność i odpowiedzialność

Oferujemy:

• Szkolenia w zakresie pracy i terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera
• Miłą atmosferę pracy
• Umowę stażową /możliwość współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie zaliczenia praktyk studenckich/

Staż jest bezpłatny. Termin rozpoczęcia stażu – październik 2015 r. Swoje zgłoszenia prosimy kierować na adres k.marciniak@synapsis.org.pl

Tytuł maila – staż

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926 z poź.zm)”.