plen

Pracownik Pomocniczy

Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS poszukuje pracowników z Autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Oferta pracy skierowana jest do dorosłych osób z Autyzmem lub Zespołem Aspergera szukających zatrudnienia lub też do rodziców / opiekunów dorosłych osób szukających odpowiedniego miejsca dla swych dorosłych dzieci.

Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS jest jedną z placówek działających w ramach misji szerzonej przez Fundację SYNAPSIS od lat działającej na rzecz osób z autyzmem. Zatrudnia 24 osoby ze spektrum autyzmu zapewniając im odpowiednie wsparcie oraz rehabilitację społeczną i zawodową. Każda z tych osób zatrudniona jest na umowę o pracę.

Aktualnie szukamy jednej osoby na stanowisko pracownika pomocniczego.

Miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” z siedzibą w Wilczej Górze pod Warszawą (zapewniamy dojazd – więcej szczegółów w ofercie).

Więcej o Fundacji oraz Pracowni Rzeczy Różnych: www.synapsis.org.pl, www.pracowniasynapsis.org.pl

Wymagania:
• Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym
• Diagnoza autyzmu
• Zdolności manualne
• Umiejętność pracy w grupie
• Motywacja do podjęcia zatrudnienia
• Samodzielność w codziennych czynnościach

Mile widziane:
• Doświadczenie w pracy warsztatowej
• Zaangażowanie w aktywności plastyczne i artystyczne
• Uczestnictwo w różnego rodzaju formach wsparcia organizowanych dla osób z niepełnosprawnością przez inne placówki

Zakres obowiązków:
• Wykonywanie zadań powierzonych przez instruktorów w czterech pracowniach (ceramicznej, stolarskiej, rzemiosło artystycznego oraz poligraficznej)

Oferujemy:
zatrudnienie na umowę o pracę
• różnorodną, ciekawą pracę
• możliwość rozwoju zdolności manualnych
• możliwość zdobycia umiejętności przydatnych na wolnym rynku pracy
• rehabilitację społeczną i zawodową
• wsparcie psychologów, pedagogów oraz doradcy zawodowego
• dojazd do pracy służbowym autokarem z metro wilanowska do miejsca pracy oraz z miejsca pracy na metro wilanowska

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane lub ich rodziców / opiekunów na adres: b.domanska@synapsis.org.pl

Aplikacja ze względu na swój specyficzny charakter nie musi zawierać klasycznego CV – wystarczy nam kilka słów na temat zgłaszającej bądź zgłaszanej osoby i przede wszystkim numer kontaktowy abyśmy mogli skontaktować się w celu rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego.

W temacie maila prosimy wpisać „Rekrutacja_pracownik pomocniczy imię i nazwisko”.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.


Prosimy o umieszczenie w mailu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”