plen

Aktualności

Rehabilitant dorosłych osób z autyzmem

fota

Rehabilitant dorosłych osób z autyzmem

Fundacja SYNAPSIS poszukuje pracownika na stanowisko rehabilitanta dorosłych osób z autyzmem.

Miejsce pracy: Pracownia SYNAPSIS, Wilcza Góra, ul. Jasna 36A, gmina Lesznowola

Wymagania:
👉 wykształcenie: dyplom magistra fizjoterapii lub licencjat fizjoterapii,
👉 samozatrudnienie,
👉 umiejętności zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia zajęć ruchowych zarówno w sali rehabilitacyjnej jak i w terenie wokół Pracowni.
👉 doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością
👉 samodzielność i kreatywność
👉 zaangażowanie w prowadzone zajęcia
👉 mile widziane uprawnienia specjalistyczne (instruktorzy różnych sportów)
👉 pozytywne nastawienie, optymizm

Zakres obowiązków:
✒️ przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych dla pracowników z autyzmem
✒️ prowadzenie zajęć indywidualnych dla pracowników z autyzmem
✒️ współpraca z kadrą merytoryczną Przedsiębiorstwa Społecznego
✒️ prowadzenie dokumentacji ( IPR-y, plany roczne itp.)
✒️ udział w zebraniach merytorycznych zespołu

Oferujemy:
📌 pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowych, zajmującej się problematyką autyzmu
📌 możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
📌 zapewniamy dowóz autokarem na trasie Wilanowska - Wilcza Góra
📌 możliwość pracy w wybrane dni tygodnia

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 8 czerwca 2018 r. na adres: b.domanska@synapsis.org.pl
W temacie maila prosimy wpisać „Rekrutacja rehabilitant _imię i nazwisko”.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 

V Konferencja Naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Pracownia Rehabilitacji Zawodowej
oraz
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

zapraszają na
V Konferencję Naukową z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji
Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

08 czerwca 2018 r. , w godz.: 10.00-16.00
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie: aula B

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki oraz praktyków: trenerów pracy, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców, terapeutów zajęciowych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii, którzy zainteresowani są problematyką
niepełnosprawności oraz rynku pracy

Cele konferencji:
 ukazanie roli rehabilitacji zawodowej w kształtowaniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
 analiza prawnych oraz organizacyjnych podstaw zatrudnienia wspomaganego;
 upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 przedstawienie modelu naturalnej asystentury jako przykładu uniwersalnego projektowania usług w urzędzie pracy;
 wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy!

Nabór samotnych matek z dziećmi niepełnosprawnymi na letnie turnusy

logotypy MW projekt 710 336

Fundacja SYNAPSIS w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli rekrutuje samotne matki z niepełnosprawnym dzieckiem do udziału w turnusie w mieszkaniu treningowym w Wilczej Górze w ramach nowego projektu „Mieszkania treningowe-wspomagane”.


Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności oraz nabycie dodatkowych umiejętności samotnych matek w obszarze pracy z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niepełnosprawnego.

W ramach 8-dniowego turnusu proponujemy udział w:

- warsztatach interpersonalnych
- warsztatach rozwoju osobistego
- warsztatach aktywnej integracji
- alternatywne formy spędzenia wolnego czasu z dziećmi
- wdrażanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społeczno-kulturalnym
- treningi autonomii decyzyjnej pomoc w wyborze strategii, które będą pomagać w kreowaniu życia dziecka

Uczestnikami turnusu mogą osoby spełniające następujące kryteria:

- samotne matki z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera,
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem umysłowym,
- oświadczenie/zaświadczenie o niepełnosprawności dzieci,
- matki korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 20014 r.
lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

lub

- matki korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- matki zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego.

Zapewniamy: pobyt w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze pod Warszawą, opiekę doświadczonej kadry,
zajęcia prowadzone przez merytoryczną kadrę, pokoje z łazienką, teren zielony, w pełni wyposażoną kuchnie
oraz wyżywienie dla dziecka.

Odpłatność za wyżywienie rodzica wynosi 36 zł za osobo/dzień tj. 288 złotych za 8-dniowy pobyt.

Terminy turnusów:

9-16 lipca
4-11 sierpnia

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w projekcie (wzór formularza w załączniku) prosimy przysyłać na adres GOPS do dnia 31.05 do godz. 16:00.
W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu.

Formularz zgłoszeniowy matki

Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne ".

Trener/asystent organizacyjny w domu treningowym

pasek papier gora

 

Trener/asystent organizacyjny
w domu treningowym

W związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem
i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”. Projekt
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020

Fundacja SYNAPSIS poszukuje: trenera/asystenta organizacyjnego do domu treningowego.

Miejsce pracy: Wilcza Góra, gmina Lesznowola

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • samodzielność i umiejętności organizacyjne,
 • doświadczenie w organizowaniu szkoleń, warsztatów, turnusów,
 • wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole),
 • dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w wymiarze pełnego etatu – równoważny system pracy,
 • mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B) praca w gminie Lesznowola,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystencki we współpracy z osobami z niepełnosprawnością z autyzmem,

Opis stanowiska:
Do głównych zadań trenera/asystenta organizacyjnego w domu treningowym jest organizacja turnusów i wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.).

Praca trenera/asystenta organizacyjnego będzie polegać m.in. na:

 • wspieraniu osoby z autyzmem w codziennych czynnościach osobistych i społecznych podczas turnusów 4 i 9 dniowych,
 • pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
w temacie trener/asystent_organizacyjny _ dom treningowy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Fundację SYNAPSIS dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

 

Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

logotypy MW projekt 710 336

Nazwa projektu: Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem
i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

 Źródło finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX
„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne
i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”

Czas trwania projektu: 1.11.2017 r. - 30.10.2019 r.
Projekt zakłada pomoc dorosłym osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera
w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności. Podczas 4 i 9 dniowych
turnusów do 30.10.2019 roku w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze,
uczestnicy wezmą udział w:

 • • zajęciach/warsztatach grupowych dot. komunikacji, arteterapii itp.
  • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina, muzeum, kawiarni,
  • treningach aktywnej integracji
  • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością.

W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane 44 turnusy (22 turnusy – 9 dniowe, 22 turnusy – 4 dniowe)
oraz 2 turnusy dla samotnych matek z dziećmi.

W ramach turnusów dla samotnych matek odbędą się następujące treningi:

 • • warsztaty interpersonalne,
  • warsztaty rozwoju osobistego,
  • treningi aktywnej integracji,
  • treningi zarządzania finansami,
  • alternatywne formy spędzania wolnego czasu z dziećmi,
  • trening aktywności decyzyjnej,
  • zachęcanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który odpowiada
za promocję projektu, rekrutację samotnych matek na dwa turnusy, organizację wyjść w przestrzeń publiczną.

Dane kontaktowe: 
Koordynator Magda Włodarczyk m.wlodarczyk@synapsis.org.pl 

Przekaż 1% podatku

Pomóż dzieciom
i dorosłym osobom z autyzmem.

Przekaż 1% podatku.

Dziękujemy Ci za chęć wsparcia dzieci i osób dorosłych z autyzmem,
którym Fundacja SYNAPSIS pomaga w zmaganiach z trudną codziennością.

Wypełnij PIT roczny lub prześlij nasz nr KRS 0000 045919 do Twojego księgowego.

http://1procent.synapsis.org.pl/

XXX Charytatywna Aukcja Dzieł Sztuki

zaprosz wstęp

Zapraszamy na Jubileuszową XXX Charytatywną Aukcję Dzieł Sztuki
9 kwietnia 2018 r. - Muzeum Narodowe!

Przygotowywana oferta jest bardzo urozmaicona. Znajdą się w niej prace malarskie, graficzne, rysunkowe jak i rzeźba oraz fotografia. Jak zawsze będą to dzieła zarówno dojrzałych artystów, jak i średniego oraz młodego pokolenia, którzy mają na swoim koncie znaczący dorobek, w postaci wystaw indywidualnych, nagród w prestiżowych konkursach czy udział w przeglądach zbiorowych.
 ofercie znajdą się poszukiwane prace m.in. Filipa Gruszczyńskiego, Beaty Murawskiej, Krzysztofa Pająka, Michała Suffczyńskiego.

Aukcja, którą poprowadzi Marek Grzybowski ma charakter otwarty. Osobom, które nie będą mogły przybyć osobiście do Muzeum Narodowego, proponujemy udział w licytacji online dzięki obsłudze Artinfo.pl.

Całkowity dochód ze sprzedaży prac dofinansuje terapię dzieci i osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera, prowadzoną w ośrodkach Fundacji SYNAPSIS.

Wkrótce więcej informacji.