plen
baner-rybki

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób niepełnosprawnych
podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym, w postaci zajęć grupowych
warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Postępowanie ma na celu wyłonienie trzech trenerów/instruktorów zatrudnionych w formie
umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i
samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w
okresie od 3 września 2018 r. do 31 października 2019 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130316

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą
(decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres
mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 21.08.2018 r.

Załączniki
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym

Załącznik nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

Załącznik nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy / osoby wykonującej usługę

Załącznik nr 5. Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/TRENER/WG/18 na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w domu treningowym

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 1/TRENER/WG/18 na stanowisko: trenerów
turnusu/asystentów w domu treningowym.

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania
przez nich turnusów w domu treningowym.

Postępowanie ma na celu wyłonienie 6 trenerów turnusów/asystentów w domu treningowym,
zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-
treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od 3 września 2018 r. do 31 października
2019 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130274

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą
(decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres
mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 21.08.2018 r.

 

Załączniki

Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

Załącznik Nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy / osoby wykonującej usługę

Załącznik 5. Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)


Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej usługę zawierające wyszczególnienie okresu pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

DRZWI OTWARTE w Pracowni SYNAPSIS

DRZWI

Zapraszamy na coroczną imprezę w Pracowni SYNAPSIS!

Nasze drzwi będą otwarte dla wszystkich. Spędź z nami swój wolny czas. Poznaj nas i miejsce jakie współtworzymy razem z dorosłymi osobami z autyzmem. 

W programie:
- kawiarenka
- grill
- gry w ogrodzie
- warsztaty w pracowniach ceramiki, drewna, rękodzieła i papieru
- kiermasz

Termin: 8 września 2018 r., godz. 11.00 -15.00

Zapewniamy transport:
Warszawa (Metro Wilanowska) do Wilczej Góry - odjazd 10.30
Wilcza Góra do Warszawy (Metro Wilanowska) - powrót 14.50

Zapraszamy serdecznie! 
Do zobaczenia :-)

 

Zapytanie ofertowe nr 2/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów w mieszkaniu wspomaganym -treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 2/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów w mieszkaniu wspomaganym-treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla samotnych matek podczas odbywania przez nie turnusów w domu w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek w postaci zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Postępowanie ma na celu wyłonienie trzech trenerów/instruktorów w na turnusach dla samotnych matek zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 05.07.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121349

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 05.07.2018 r.

Załączniki
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV ( zawierające wyszczególnienie okresu pracy z osobami dorosłymi z autyzmem -jeśli Oferent takie doświadczenie posiada) osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

 • Załącznik 4. Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

 

INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 3 trenerów/instruktorów w domu wspomaganym-treningowym, jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, którą złożyli następujący Wykonawcy:

Pani Paulina Orbitrowska-Fernandez
Oferta dostarczono mailowo w dniu 02.07.2018
Stawka: 52 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Pani Maria Polak
Oferta dostarczono w dniu 03.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 52 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Pan Kamil Wardach
Oferta dostarczono w dniu 04.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 53,85 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 97

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo.

Warszawa 06.07.2018

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w mieszkaniu wspomaganym-treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 1/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w  mieszkaniu  wspomaganym-treningowym dla osób z autyzmem i samotnych  matek

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla matek z dziećmi podczas odbywania przez nich turnusów w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek.

Postępowanie ma na celu wyłonienie dwóch trenerów turnusów/asystentów w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek, zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od 9 lipca do 30 sierpnia 2018 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 05.07.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121348

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 05.07.2018 r.

Załączniki

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV ( zawierające   wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem  -jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada) osoby bezpośrednio wykonującej  zamówienie.

Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

Załącznik 4.  Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru  lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 2 trenerów turnusu/asystentów w domu wspomaganym-treningowym, jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, którą złożyli następujący Wykonawcy:

Pani Monika Łącka
Oferta dostarczono w dniu 02.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 32,02 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Pana Karola Rucikowskiego
Oferta dostarczono w dniu 03.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 43,14 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 75

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo.

Warszawa 06.07.2018

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.


Szkolenia w Wilczej Górze


szkolenia_dorosli@synapsis.org.pl

Oferta:

 1. Szkolenia dot. pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem obszarów tj.:
  - Funkcjonowanie dorosłych osób z ASD
  - Komunikacja
  - Struktura czasu i przestrzeni na przykładzie rozwiązań wypracowanych w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze
 2. Możliwość odbycia wizyty studyjnej, mającej na celu obserwację rozwiązań praktycznych stosowanych
  w pracy z dorosłymi osobami ze 
  spektrum autyzmu w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze.
 3. Możliwość indywidualnego dostosowania szkoleń i wizyt studyjnych według zapotrzebowania zainteresowanych.        

        

Rehabilitant dorosłych osób z autyzmem

fota

Rehabilitant dorosłych osób z autyzmem

Fundacja SYNAPSIS poszukuje pracownika na stanowisko rehabilitanta dorosłych osób z autyzmem.

Miejsce pracy: Pracownia SYNAPSIS, Wilcza Góra, ul. Jasna 36A, gmina Lesznowola

Wymagania:
👉 wykształcenie: dyplom magistra fizjoterapii lub licencjat fizjoterapii,
👉 samozatrudnienie,
👉 umiejętności zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia zajęć ruchowych zarówno w sali rehabilitacyjnej jak i w terenie wokół Pracowni.
👉 doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością
👉 samodzielność i kreatywność
👉 zaangażowanie w prowadzone zajęcia
👉 mile widziane uprawnienia specjalistyczne (instruktorzy różnych sportów)
👉 pozytywne nastawienie, optymizm

Zakres obowiązków:
✒️ przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych dla pracowników z autyzmem
✒️ prowadzenie zajęć indywidualnych dla pracowników z autyzmem
✒️ współpraca z kadrą merytoryczną Przedsiębiorstwa Społecznego
✒️ prowadzenie dokumentacji ( IPR-y, plany roczne itp.)
✒️ udział w zebraniach merytorycznych zespołu

Oferujemy:
📌 pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowych, zajmującej się problematyką autyzmu
📌 możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
📌 zapewniamy dowóz autokarem na trasie Wilanowska - Wilcza Góra
📌 możliwość pracy w wybrane dni tygodnia

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 8 czerwca 2018 r. na adres: b.domanska@synapsis.org.pl
W temacie maila prosimy wpisać „Rekrutacja rehabilitant _imię i nazwisko”.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 

V Konferencja Naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Pracownia Rehabilitacji Zawodowej
oraz
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

zapraszają na
V Konferencję Naukową z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji
Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

08 czerwca 2018 r. , w godz.: 10.00-16.00
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie: aula B

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki oraz praktyków: trenerów pracy, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców, terapeutów zajęciowych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii, którzy zainteresowani są problematyką
niepełnosprawności oraz rynku pracy

Cele konferencji:
 ukazanie roli rehabilitacji zawodowej w kształtowaniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
 analiza prawnych oraz organizacyjnych podstaw zatrudnienia wspomaganego;
 upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 przedstawienie modelu naturalnej asystentury jako przykładu uniwersalnego projektowania usług w urzędzie pracy;
 wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy!