plen
baner-rybki

Aktualności

Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobami z autyzmem

Czas realizacji projektu: 1.03.2015-29.02.2016

Projekt „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobami z autyzmem" realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie obsługi czytelników z autyzmem oraz pokazanie osobom z autyzmem, że biblioteka może być miejscem w którym warto spędzać czas wolny.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona seria wizytacji osób z autyzmem w wybranych warszawskich bibliotekach. Osoby z autyzmem będą pełniły funkcję ekspertów, ich zadaniem będzie wskazanie trudności, sugestii rozwiązań, a także opinii wobec powstających w ramach projektu materiałów zwiększających dostępność bibliotek, m.in. system prostych oznaczeń dla bibliotek w Polsce. W pakiecie znajdą się grafiki służące do oznaczenia biblioteki przyjaznej osobom z autyzmem, ale także znaki ułatwiające korzystanie osobie z autyzmem z biblioteki (oznaczenia przestrzenne, piktogramy, oznaczenia wskazujące na konieczność określonego zachowania).

Każda z wizyt będzie opisana na stronie internetowej projektu, na której znajdą się także liczne materiały edukacyjne oraz mapa bibliotek, w których realizowany jest projekt. W przyszłości chcemy aby na mapie były zaznaczone wszystkie biblioteki w Polsce, które postanowią dołączyć do grona „Przyjaznych bibliotek".

Projekt obejmuje także szkolenia dla bibliotekarzy z całego kraju podczas których uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat autyzmu oraz zapoznać się z projektem.

Dodatkową planową aktywnością będzie obmyślenie koncepcji grywalizacji, zachęcającej bibliotekarzy do pracy z osobami z autyzmem a także samych osób z autyzmem do korzystania z zasobów bibliotecznych.

Wnioski oraz sugestie rozwiązań zebrane podczas trwania projektu zostaną zgromadzone w końcowej publikacji. Jej celem będzie po zakończeniu projektu, pomoc bibliotekom w Polsce w staniu się miejscami przyjaznymi dla osób z autyzmem.

Mamy nadzieję, że wszystkie te działania pomogą pracownikom bibliotekom w otwarciu się na osoby z autyzmem.

baner