plen
konf18

Aktualności

Mieszkanie Wspomagane - Rekrutacja

Fundacja SYNAPSIS rekrutuje uczestników do nowego projektu "Mieszkanie treningowe-wspomagane". Czekamy na zgłoszenia!

Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności.

Podczas 4 i 9 dniowych turnusów w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze, osoby ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera wezmą udział w:

 • zajęciach grupowych dot. komunikacji, rzemiosła, arteterapii itp.
 • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina
 • treningach aktywnej integracji
 • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością

Harmonogram najbliższych turnusów:

16 - 19 listopada 2017 r.
20 - 28 listopada 2017 r.
04 - 12 grudnia 2017 r.
15 - 18 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia:

Osoby, zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienia i odesłanie mailem zgłoszenia do projektu (wzór w załączeniu) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera.

UWAGA! Uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami/ mieszkankami województwa mazowieckiego

Zgłoszenia do udziału w projekcie wraz z podaniem preferowanego terminu turnusu prosimy przysyłać na adres m.wlodarczyk@synapsis.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu.

W działaniach projektowych stawiamy sobie za cel:

 • rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego dla osób z niepełnosprawnością
 • nabywaniu wiedzy i kwalifikacji, które doprowadzą osoby z niepełnosprawnością do większej samodzielności i aktywnego życia
 • zmianie postawy w zakresie aktywnej integracji społecznej, zawodowej
 • poprawie umiejętności komunikowania uczestników z otoczeniem
 • poszerzaniu umiejętności w zakresie rozwoju mowy lub alternatywnych form porozumiewania się 

Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne "

Praca w Pracowni SYNAPSIS

Jeśli jesteś pedagogiem specjalnym, lub psychologiem
i chcesz zdobyć doświadczenie
w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem
zostań trenerem pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej
Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS.

Miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” z siedzibą w Wilczej Górze pod Warszawą

Więcej o Fundacji: www.synapsis.waw.pl, www.pracowniasynapsis.org.pl

Wymagania:

 • Student lub absolwent kierunków takich jak psychologia, pedagogika specjalna lub pokrewnych.
 • Dyspozycyjność pracy na 3/5 etatu (3 pełne dni w tygodniu) lub w wymiarze 1 pełnego etatu
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość do pracy z osobami z autyzmem
 • Kreatywność, pomysłowość w organizowaniu zajęć

Mile widziane:

 • umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć grupowych i doświadczenie w tym zakresie
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu i osobami z innymi niepełnosprawnościami
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu treningu samodzielności, aktywizacji zawodowej i społecznej
 • zainteresowania artystyczne lub sportowe
 • dodatkowe umiejętności kompetencje mogące służyć rozwojowi osób niepełnosprawnych

Zakres obowiązków :

 • wspieranie dorosłych osób z autyzmem w wykonywanej przez nich pracy w pracowniach (stolarska, rzemiosła artystycznego)
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć indywidualnych
 • współpraca z rodzicami / opiekunami
 • ścisła współpraca z innymi członkami zespołu
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej
 • udział w zebraniach zespołu

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 3/5 lub 1 etat
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • szkolenia z podstaw wiedzy na temat pracy z osobami z autyzmem
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem
 • pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowych, zajmującej się problematyką autyzmu

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (CV) do 30.03.2018 r. na adres: k.rataj@synapsis.org.pl

W temacie maila prosimy wpisać „Rekrutacja_trener_pracy imię i nazwisko”.

Zbiórka na rzecz Wilczej Góry

Pomóż uratować Ośrodek Dom i Praca Fundacji SYNAPSIS przed zamknięciem! Nie pozwól aby zły system finansowania opieki nad dorosłymi osobami z autyzmem odebrał im szansę na lepsze życie.

Rodzice podopiecznych Ośrodka Dom i Praca stają obecnie przed koniecznością odpowiedzenia sobie na pytanie: co się stanie z moim niesamodzielnym i często głęboko niepełnosprawnym dzieckiem po zamknięciu ośrodka w Wilczej Górze?

Dla niektórych brak codziennej rehabilitacji oznaczać będzie w najlepszym wypadku pobyt w domu pod opieką rodzica, który będzie musiał zrezygnować z pracy. Niestety dla niektórych oznaczać to będzie pobyt w wielkich domach pomocy społecznej, gdzie ich zaburzenia będą udręką dla nich samych i innych mieszkańców.

Niektóre z tych osób trafią do szpitali psychiatrycznych gdzie osoby z autyzmem często przez wiele tygodni lub miesięcy przetrzymywane są w pasach lub faszerowanie lekami tak, że pacjenci tracą umiejętności samodzielnego chodzenia i jedzenia.

Aby uchronić ich przed tym losem potrzeba co najmniej 16 000 zł. To kwota, która pozwoli przynajmniej na opłacenie rachunków za, prąd i ogrzewanie i inne koszty utrzymania do końca 2015 roku. Mimo wielu starań, niestety nie udało nam się pozyskać tych środków ze źródeł publicznych.

Los już raz poskąpił swej łaskawości nakładając brzemię niepełnosprawności na Adama, Adasia, Agaty, Agnieszki, Bartosza, Czarka, Dominika, Doroty, Hanny, Jacka, Jakuba, Kuby, Jeremiego, Justyny, Łukasza, Karola, Marka, Małgorzaty, Patrycji, Pauliny, Rafała, Robertai i Zbigniewa. Ich przyszłość zależy teraz od Ciebie!

Akcja charytatywna ROBYG

W dniach 17 i 18 października na Targach Mieszkań i Domów EXPO XXI spółka ROBYG będzie organizowała akcję charytatywną. W ramach akcji na stoisku ROBYG będą malowane dzieciom buzie. Za każdą pomalowaną buźkę ROBYG przekaże 100zł na rzecz Fundacji SYNAPSIS.

Robyg