plen

Aktualności

Nabór samotnych matek z dziećmi niepełnosprawnymi na letnie turnusy

logotypy MW projekt 710 336

Fundacja SYNAPSIS w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli rekrutuje samotne matki z niepełnosprawnym dzieckiem do udziału w turnusie w mieszkaniu treningowym w Wilczej Górze w ramach nowego projektu „Mieszkania treningowe-wspomagane”.


Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności oraz nabycie dodatkowych umiejętności samotnych matek w obszarze pracy z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niepełnosprawnego.

W ramach 8-dniowego turnusu proponujemy udział w:

- warsztatach interpersonalnych
- warsztatach rozwoju osobistego
- warsztatach aktywnej integracji
- alternatywne formy spędzenia wolnego czasu z dziećmi
- wdrażanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społeczno-kulturalnym
- treningi autonomii decyzyjnej pomoc w wyborze strategii, które będą pomagać w kreowaniu życia dziecka

Uczestnikami turnusu mogą osoby spełniające następujące kryteria:

- samotne matki z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera,
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem umysłowym,
- oświadczenie/zaświadczenie o niepełnosprawności dzieci,
- matki korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 20014 r.
lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

lub

- matki korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- matki zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego.

Zapewniamy: pobyt w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze pod Warszawą, opiekę doświadczonej kadry,
zajęcia prowadzone przez merytoryczną kadrę, pokoje z łazienką, teren zielony, w pełni wyposażoną kuchnie
oraz wyżywienie dla dziecka.

Odpłatność za wyżywienie rodzica wynosi 36 zł za osobo/dzień tj. 288 złotych za 8-dniowy pobyt.

Terminy turnusów:

9-16 lipca
4-11 sierpnia

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w projekcie (wzór formularza w załączniku) prosimy przysyłać na adres GOPS do dnia 31.05 do godz. 16:00.
W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu.

Formularz zgłoszeniowy matki

Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne ".

Trener/asystent organizacyjny w domu treningowym

pasek papier gora

 

Trener/asystent organizacyjny
w domu treningowym

W związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem
i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”. Projekt
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020

Fundacja SYNAPSIS poszukuje: trenera/asystenta organizacyjnego do domu treningowego.

Miejsce pracy: Wilcza Góra, gmina Lesznowola

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • samodzielność i umiejętności organizacyjne,
 • doświadczenie w organizowaniu szkoleń, warsztatów, turnusów,
 • wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole),
 • dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w wymiarze pełnego etatu – równoważny system pracy,
 • mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B) praca w gminie Lesznowola,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystencki we współpracy z osobami z niepełnosprawnością z autyzmem,

Opis stanowiska:
Do głównych zadań trenera/asystenta organizacyjnego w domu treningowym jest organizacja turnusów i wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.).

Praca trenera/asystenta organizacyjnego będzie polegać m.in. na:

 • wspieraniu osoby z autyzmem w codziennych czynnościach osobistych i społecznych podczas turnusów 4 i 9 dniowych,
 • pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
w temacie trener/asystent_organizacyjny _ dom treningowy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Fundację SYNAPSIS dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

 

Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

logotypy MW projekt 710 336

Nazwa projektu: Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem
i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

 Źródło finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX
„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne
i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”

Czas trwania projektu: 1.11.2017 r. - 30.10.2019 r.
Projekt zakłada pomoc dorosłym osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera
w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności. Podczas 4 i 9 dniowych
turnusów do 30.10.2019 roku w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze,
uczestnicy wezmą udział w:

 • • zajęciach/warsztatach grupowych dot. komunikacji, arteterapii itp.
  • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina, muzeum, kawiarni,
  • treningach aktywnej integracji
  • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością.

W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane 44 turnusy (22 turnusy – 9 dniowe, 22 turnusy – 4 dniowe)
oraz 2 turnusy dla samotnych matek z dziećmi.

W ramach turnusów dla samotnych matek odbędą się następujące treningi:

 • • warsztaty interpersonalne,
  • warsztaty rozwoju osobistego,
  • treningi aktywnej integracji,
  • treningi zarządzania finansami,
  • alternatywne formy spędzania wolnego czasu z dziećmi,
  • trening aktywności decyzyjnej,
  • zachęcanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który odpowiada
za promocję projektu, rekrutację samotnych matek na dwa turnusy, organizację wyjść w przestrzeń publiczną.

Dane kontaktowe: 
Koordynator Magda Włodarczyk m.wlodarczyk@synapsis.org.pl 

Przekaż 1% podatku

Pomóż dzieciom
i dorosłym osobom z autyzmem.

Przekaż 1% podatku.

Dziękujemy Ci za chęć wsparcia dzieci i osób dorosłych z autyzmem,
którym Fundacja SYNAPSIS pomaga w zmaganiach z trudną codziennością.

Wypełnij PIT roczny lub prześlij nasz nr KRS 0000 045919 do Twojego księgowego.

http://1procent.synapsis.org.pl/

XXX Charytatywna Aukcja Dzieł Sztuki

zaprosz wstęp

Zapraszamy na Jubileuszową XXX Charytatywną Aukcję Dzieł Sztuki
9 kwietnia 2018 r. - Muzeum Narodowe!

Przygotowywana oferta jest bardzo urozmaicona. Znajdą się w niej prace malarskie, graficzne, rysunkowe jak i rzeźba oraz fotografia. Jak zawsze będą to dzieła zarówno dojrzałych artystów, jak i średniego oraz młodego pokolenia, którzy mają na swoim koncie znaczący dorobek, w postaci wystaw indywidualnych, nagród w prestiżowych konkursach czy udział w przeglądach zbiorowych.
 ofercie znajdą się poszukiwane prace m.in. Filipa Gruszczyńskiego, Beaty Murawskiej, Krzysztofa Pająka, Michała Suffczyńskiego.

Aukcja, którą poprowadzi Marek Grzybowski ma charakter otwarty. Osobom, które nie będą mogły przybyć osobiście do Muzeum Narodowego, proponujemy udział w licytacji online dzięki obsłudze Artinfo.pl.

Całkowity dochód ze sprzedaży prac dofinansuje terapię dzieci i osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera, prowadzoną w ośrodkach Fundacji SYNAPSIS.

Wkrótce więcej informacji.

 

Mieszkanie Wspomagane - Rekrutacja

Fundacja SYNAPSIS rekrutuje uczestników do nowego projektu "Mieszkanie treningowe-wspomagane". Czekamy na zgłoszenia!

Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności.

Podczas 4 i 9 dniowych turnusów w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze, osoby ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera wezmą udział w:

 • zajęciach grupowych dot. komunikacji, rzemiosła, arteterapii itp.
 • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina
 • treningach aktywnej integracji
 • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością

Harmonogram najbliższych turnusów:

16 - 19 listopada 2017 r.
20 - 28 listopada 2017 r.
04 - 12 grudnia 2017 r.
15 - 18 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia:

Osoby, zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienia i odesłanie mailem zgłoszenia do projektu (wzór w załączeniu) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera.

UWAGA! Uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami/ mieszkankami województwa mazowieckiego

Zgłoszenia do udziału w projekcie wraz z podaniem preferowanego terminu turnusu prosimy przysyłać na adres m.wlodarczyk@synapsis.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu.

W działaniach projektowych stawiamy sobie za cel:

 • rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego dla osób z niepełnosprawnością
 • nabywaniu wiedzy i kwalifikacji, które doprowadzą osoby z niepełnosprawnością do większej samodzielności i aktywnego życia
 • zmianie postawy w zakresie aktywnej integracji społecznej, zawodowej
 • poprawie umiejętności komunikowania uczestników z otoczeniem
 • poszerzaniu umiejętności w zakresie rozwoju mowy lub alternatywnych form porozumiewania się 

Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne "

Praca w Pracowni SYNAPSIS

Jeśli jesteś pedagogiem specjalnym, lub psychologiem
i chcesz zdobyć doświadczenie
w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem
zostań trenerem pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej
Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS.

Miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” z siedzibą w Wilczej Górze pod Warszawą

Więcej o Fundacji: www.synapsis.waw.pl, www.pracowniasynapsis.org.pl

Wymagania:

 • Student lub absolwent kierunków takich jak psychologia, pedagogika specjalna lub pokrewnych.
 • Dyspozycyjność pracy na 3/5 etatu (3 pełne dni w tygodniu) lub w wymiarze 1 pełnego etatu
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość do pracy z osobami z autyzmem
 • Kreatywność, pomysłowość w organizowaniu zajęć

Mile widziane:

 • umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć grupowych i doświadczenie w tym zakresie
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu i osobami z innymi niepełnosprawnościami
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu treningu samodzielności, aktywizacji zawodowej i społecznej
 • zainteresowania artystyczne lub sportowe
 • dodatkowe umiejętności kompetencje mogące służyć rozwojowi osób niepełnosprawnych

Zakres obowiązków :

 • wspieranie dorosłych osób z autyzmem w wykonywanej przez nich pracy w pracowniach (stolarska, rzemiosła artystycznego)
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć indywidualnych
 • współpraca z rodzicami / opiekunami
 • ścisła współpraca z innymi członkami zespołu
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej
 • udział w zebraniach zespołu

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 3/5 lub 1 etat
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • szkolenia z podstaw wiedzy na temat pracy z osobami z autyzmem
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem
 • pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowych, zajmującej się problematyką autyzmu

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (CV) do 30.03.2018 r. na adres: k.rataj@synapsis.org.pl

W temacie maila prosimy wpisać „Rekrutacja_trener_pracy imię i nazwisko”.