plen
drzwi19-baner

Aktualności

Szkolenia w Wilczej Górze


szkolenia_dorosli@synapsis.org.pl

Oferta:

 1. Szkolenia dot. pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem obszarów tj.:
  - Funkcjonowanie dorosłych osób z ASD
  - Komunikacja
  - Struktura czasu i przestrzeni na przykładzie rozwiązań wypracowanych w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze
 2. Możliwość odbycia wizyty studyjnej, mającej na celu obserwację rozwiązań praktycznych stosowanych
  w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze.
 3. Możliwość indywidualnego dostosowania szkoleń i wizyt studyjnych według zapotrzebowania zainteresowanych.        

        

Praca w Pracowni SYNAPSIS

Jeśli jesteś pedagogiem specjalnym, lub psychologiem
i chcesz zdobyć doświadczenie
w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem
zostań trenerem pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej
Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS.

Miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” z siedzibą w Wilczej Górze pod Warszawą

Więcej o Fundacji: www.synapsis.waw.pl, www.pracowniasynapsis.org.pl

Wymagania:

 • Student lub absolwent kierunków takich jak psychologia, pedagogika specjalna lub pokrewnych.
 • Dyspozycyjność pracy na 3/5 etatu (3 pełne dni w tygodniu) lub w wymiarze 1 pełnego etatu
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość do pracy z osobami z autyzmem
 • Kreatywność, pomysłowość w organizowaniu zajęć

Mile widziane:

 • umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć grupowych i doświadczenie w tym zakresie
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu i osobami z innymi niepełnosprawnościami
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu treningu samodzielności, aktywizacji zawodowej i społecznej
 • zainteresowania artystyczne lub sportowe
 • dodatkowe umiejętności kompetencje mogące służyć rozwojowi osób niepełnosprawnych

Zakres obowiązków :

 • wspieranie dorosłych osób z autyzmem w wykonywanej przez nich pracy w pracowniach (stolarska, rzemiosła artystycznego)
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć indywidualnych
 • współpraca z rodzicami / opiekunami
 • ścisła współpraca z innymi członkami zespołu
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej
 • udział w zebraniach zespołu

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 3/5 lub 1 etat
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • szkolenia z podstaw wiedzy na temat pracy z osobami z autyzmem
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem
 • pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowych, zajmującej się problematyką autyzmu

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (CV): k.rataj@synapsis.org.pl

W temacie maila prosimy wpisać „Rekrutacja_trener_pracy imię i nazwisko”.

Zbiórka na rzecz Wilczej Góry

Pomóż uratować Ośrodek Dom i Praca Fundacji SYNAPSIS przed zamknięciem! Nie pozwól aby zły system finansowania opieki nad dorosłymi osobami z autyzmem odebrał im szansę na lepsze życie.

Rodzice podopiecznych Ośrodka Dom i Praca stają obecnie przed koniecznością odpowiedzenia sobie na pytanie: co się stanie z moim niesamodzielnym i często głęboko niepełnosprawnym dzieckiem po zamknięciu ośrodka w Wilczej Górze?

Dla niektórych brak codziennej rehabilitacji oznaczać będzie w najlepszym wypadku pobyt w domu pod opieką rodzica, który będzie musiał zrezygnować z pracy. Niestety dla niektórych oznaczać to będzie pobyt w wielkich domach pomocy społecznej, gdzie ich zaburzenia będą udręką dla nich samych i innych mieszkańców.

Niektóre z tych osób trafią do szpitali psychiatrycznych gdzie osoby z autyzmem często przez wiele tygodni lub miesięcy przetrzymywane są w pasach lub faszerowanie lekami tak, że pacjenci tracą umiejętności samodzielnego chodzenia i jedzenia.

Aby uchronić ich przed tym losem potrzeba co najmniej 16 000 zł. To kwota, która pozwoli przynajmniej na opłacenie rachunków za, prąd i ogrzewanie i inne koszty utrzymania do końca 2015 roku. Mimo wielu starań, niestety nie udało nam się pozyskać tych środków ze źródeł publicznych.

Los już raz poskąpił swej łaskawości nakładając brzemię niepełnosprawności na Adama, Adasia, Agaty, Agnieszki, Bartosza, Czarka, Dominika, Doroty, Hanny, Jacka, Jakuba, Kuby, Jeremiego, Justyny, Łukasza, Karola, Marka, Małgorzaty, Patrycji, Pauliny, Rafała, Robertai i Zbigniewa. Ich przyszłość zależy teraz od Ciebie!

Akcja charytatywna ROBYG

W dniach 17 i 18 października na Targach Mieszkań i Domów EXPO XXI spółka ROBYG będzie organizowała akcję charytatywną. W ramach akcji na stoisku ROBYG będą malowane dzieciom buzie. Za każdą pomalowaną buźkę ROBYG przekaże 100zł na rzecz Fundacji SYNAPSIS.

Robyg

Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobami z autyzmem

Czas realizacji projektu: 1.03.2015-29.02.2016

Projekt „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobami z autyzmem" realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie obsługi czytelników z autyzmem oraz pokazanie osobom z autyzmem, że biblioteka może być miejscem w którym warto spędzać czas wolny.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona seria wizytacji osób z autyzmem w wybranych warszawskich bibliotekach. Osoby z autyzmem będą pełniły funkcję ekspertów, ich zadaniem będzie wskazanie trudności, sugestii rozwiązań, a także opinii wobec powstających w ramach projektu materiałów zwiększających dostępność bibliotek, m.in. system prostych oznaczeń dla bibliotek w Polsce. W pakiecie znajdą się grafiki służące do oznaczenia biblioteki przyjaznej osobom z autyzmem, ale także znaki ułatwiające korzystanie osobie z autyzmem z biblioteki (oznaczenia przestrzenne, piktogramy, oznaczenia wskazujące na konieczność określonego zachowania).

Każda z wizyt będzie opisana na stronie internetowej projektu, na której znajdą się także liczne materiały edukacyjne oraz mapa bibliotek, w których realizowany jest projekt. W przyszłości chcemy aby na mapie były zaznaczone wszystkie biblioteki w Polsce, które postanowią dołączyć do grona „Przyjaznych bibliotek".

Projekt obejmuje także szkolenia dla bibliotekarzy z całego kraju podczas których uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat autyzmu oraz zapoznać się z projektem.

Dodatkową planową aktywnością będzie obmyślenie koncepcji grywalizacji, zachęcającej bibliotekarzy do pracy z osobami z autyzmem a także samych osób z autyzmem do korzystania z zasobów bibliotecznych.

Wnioski oraz sugestie rozwiązań zebrane podczas trwania projektu zostaną zgromadzone w końcowej publikacji. Jej celem będzie po zakończeniu projektu, pomoc bibliotekom w Polsce w staniu się miejscami przyjaznymi dla osób z autyzmem.

Mamy nadzieję, że wszystkie te działania pomogą pracownikom bibliotekom w otwarciu się na osoby z autyzmem.

baner