plen

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Zapraszamy pracowników oświaty do udziału w szkoleniu z zakresu prawa oświatowego „Uczeń z autyzmem lub zespołem Aspergera
w szkole”. 

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi
i młodzieżą z ASD.

Odbędzie się w 6 marca 2020 r. (piątek), w godzinach 9.00-16.00,  w siedzibie Fundacji SYNAPSIS (ul. Ondraszka 3, Warszawa). 

W programie:

 1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
 3. Nauczyciele: rola, zadania, ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
 4. Dyskryminacja w szkole – procedury i skuteczne przeciwdziałanie (aspekty prawne).
 5. Trudne zachowania uczniów – procedury (aspekty prawne).
 6. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w oparciu o wybrane przepisy:
  - prawa cywilnego,

  - prawa oświatowego i administracyjnego,
  - prawa pracy,
  - prawa karnego.

Szkolenie prowadzi Izabella Zielińska – radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym od 2017 roku z Fundacją SYNAPSIS, gdzie udziela porad prawnych osobom z ASD i członkom ich rodzin. W ramach własnej kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów funkcjonujących w sferze oświaty. Ponadto prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialności prawnej szkoły za bezpieczeństwo uczniów czy też kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koszt szkolenia 350 zł od osoby.  Wpłaty na konto Fundacji SYNAPSIS: 77 1600 1462 0006 5382 3566 4040 z dopiskiem „szkolenie prawne”

Zgłoszenia na adres: szkolenia_prawnik@synapsis.org.pl

UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń szkolenie może zostać odwołane.