plen

Wolne miejsca - konferencja „Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo,

Są jeszcze wolne miejsca na konferencji pn. „Wymiary wsparcia instytucjonalnego
w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współorganizowanej przez Polską Federację Zatrudnienia
Wspomaganego, która odbędzie się w najbliższy piątek, 8 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE APS 2018

 

PROGRAM KONFERENCJI

IV Konferencja Naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji
Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

10.00-10.15 Rozpoczęcie konferencji

SESJA PLENARNA I 10.15-12.15
Teoretyczne i organizacyjne założenia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
prof. Anna Firkowska-Mankiewicz; mgr Rafał Skrzypczyk
dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska, mgr Małgorzata Gorący, Prezes PFZW, - Zatrudnienie
osób z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy: przeciw ograniczeniom ku możliwościom
Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych - Polityka rządu
w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz Znaczenie pracy w życiu osób z niepełnosprawnościami
dr hab. prof. AJD Daniel Kukla Rola rehabilitacji społeczno-zawodowej w procesie wzmacniania potencjału
i wkraczania na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami
dr hab. prof. UP Danuta Wolska Poziom umiejętności życiowych a zatrudnienie osób z głębszą
niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy
dr hab. prof. UWr Beata Cytowska Proces adaptacji do pracy w opinii zatrudnionych osób
z niepełnosprawnością intelektualną i ich trenerów.

12.15-12.45 przerwa kawowa

SESJA PLENARNA II 12.45-13.45
dr hab. prof. UŁ Agnieszka Lipińska-Grobelny; mgr Monika Zakrzewska
dr hab. prof. UŁ Agnieszka Lipińska-Grobelny - Rola zarządzania zasobami ludzkimi w aktywizacji
zawodowej osób z niepełnosprawnościami
Anna Stopel, Menedżer ds. Rekrutacji / Koordynator ds. Różnorodności i Integracji, Sodexo Polska
Spółka z o. o. - Jak budować politykę zarządzania różnorodnością w firmie na przykładzie zatrudnienia
pracowników z niepełnosprawnościami
Adam Hadław Ekspert rynku pracy - Rola organizacji zrzeszających pracodawców w budowaniu strategii
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
mgr Justyna Kucińska Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, mgr Bartek Tarnowski Fundacja
Aktywnej Rehabilitacji - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Przedstawiciel Stowarzyszenia Na Tak - Wsparcie instytucjonalne w aktywizacji zawodowej osób z
niepełnosprawnościami z perspektywy organizacji pozarządowej

13.45-14.00 przerwa

SESJA III 14.00-16.00
dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska; mgr Małgorzata Gorący

Przedstawiciel departamentu Rynku Pracy w MRPiPS
dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska mgr Monika Zakrzewska PFZW - Zastosowanie modelu
naturalnej asystentury w działaniach urzędów pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
mgr Dariusz Kur – Kierownik PUP Filia w Radzyminie, mgr Beata Tryc – Kierownik Działu Osób
Niepełnosprawnych UP w Warszawie, mgr Leszek Bocheński – Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wpierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI - Dyskusja moderowana na temat
możliwości implementacji i wykorzystania zaprezentowanej innowacji wśród przedstawicieli różnych grup
użytkowników

16.00-16.15 Dyskusja i podsumowanie konferencji