plen

V Konferencja Naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Pracownia Rehabilitacji Zawodowej
oraz
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

zapraszają na
V Konferencję Naukową z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji
Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

08 czerwca 2018 r. , w godz.: 10.00-16.00
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie: aula B

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki oraz praktyków: trenerów pracy, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców, terapeutów zajęciowych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii, którzy zainteresowani są problematyką
niepełnosprawności oraz rynku pracy

Cele konferencji:
 ukazanie roli rehabilitacji zawodowej w kształtowaniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
 analiza prawnych oraz organizacyjnych podstaw zatrudnienia wspomaganego;
 upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 przedstawienie modelu naturalnej asystentury jako przykładu uniwersalnego projektowania usług w urzędzie pracy;
 wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy!