plen
baner-rybki

Nabór samotnych matek z dziećmi niepełnosprawnymi na letnie turnusy

logotypy MW projekt 710 336

Fundacja SYNAPSIS w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli rekrutuje samotne matki z niepełnosprawnym dzieckiem do udziału w turnusie w mieszkaniu treningowym w Wilczej Górze w ramach nowego projektu „Mieszkania treningowe-wspomagane”.


Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności oraz nabycie dodatkowych umiejętności samotnych matek w obszarze pracy z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niepełnosprawnego.

W ramach 8-dniowego turnusu proponujemy udział w:

- warsztatach interpersonalnych
- warsztatach rozwoju osobistego
- warsztatach aktywnej integracji
- alternatywne formy spędzenia wolnego czasu z dziećmi
- wdrażanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społeczno-kulturalnym
- treningi autonomii decyzyjnej pomoc w wyborze strategii, które będą pomagać w kreowaniu życia dziecka

Uczestnikami turnusu mogą osoby spełniające następujące kryteria:

- samotne matki z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera,
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem umysłowym,
- oświadczenie/zaświadczenie o niepełnosprawności dzieci,
- matki korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 20014 r.
lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

lub

- matki korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- matki zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego.

Zapewniamy: pobyt w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze pod Warszawą, opiekę doświadczonej kadry,
zajęcia prowadzone przez merytoryczną kadrę, pokoje z łazienką, teren zielony, w pełni wyposażoną kuchnie
oraz wyżywienie dla dziecka.

Odpłatność za wyżywienie rodzica wynosi 36 zł za osobo/dzień tj. 288 złotych za 8-dniowy pobyt.

Terminy turnusów:

9-16 lipca
4-11 sierpnia

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w projekcie (wzór formularza w załączniku) prosimy przysyłać na adres GOPS do dnia 31.05 do godz. 16:00.
W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu.

Formularz zgłoszeniowy matki

Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne ".