plen

Trener/asystent organizacyjny w domu treningowym

pasek papier gora

 

Trener/asystent organizacyjny
w domu treningowym

W związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem
i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”. Projekt
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020

Fundacja SYNAPSIS poszukuje: trenera/asystenta organizacyjnego do domu treningowego.

Miejsce pracy: Wilcza Góra, gmina Lesznowola

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie,
  • samodzielność i umiejętności organizacyjne,
  • doświadczenie w organizowaniu szkoleń, warsztatów, turnusów,
  • wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole),
  • dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w wymiarze pełnego etatu – równoważny system pracy,
  • mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B) praca w gminie Lesznowola,
  • mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystencki we współpracy z osobami z niepełnosprawnością z autyzmem,

Opis stanowiska:
Do głównych zadań trenera/asystenta organizacyjnego w domu treningowym jest organizacja turnusów i wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.).

Praca trenera/asystenta organizacyjnego będzie polegać m.in. na:

  • wspieraniu osoby z autyzmem w codziennych czynnościach osobistych i społecznych podczas turnusów 4 i 9 dniowych,
  • pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
w temacie trener/asystent_organizacyjny _ dom treningowy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Fundację SYNAPSIS dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.