plen

Mieszkanie Wspomagane - Rekrutacja

Fundacja SYNAPSIS rekrutuje uczestników do nowego projektu "Mieszkanie treningowe-wspomagane". Czekamy na zgłoszenia!

Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności.

Podczas 4 i 9 dniowych turnusów w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze, osoby ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera wezmą udział w:

  • zajęciach grupowych dot. komunikacji, rzemiosła, arteterapii itp.
  • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina
  • treningach aktywnej integracji
  • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością

Harmonogram najbliższych turnusów:

16 - 19 listopada 2017 r.
20 - 28 listopada 2017 r.
04 - 12 grudnia 2017 r.
15 - 18 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia:

Osoby, zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienia i odesłanie mailem zgłoszenia do projektu (wzór w załączeniu) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera.

UWAGA! Uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami/ mieszkankami województwa mazowieckiego

Zgłoszenia do udziału w projekcie wraz z podaniem preferowanego terminu turnusu prosimy przysyłać na adres m.wlodarczyk@synapsis.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu.

W działaniach projektowych stawiamy sobie za cel:

  • rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego dla osób z niepełnosprawnością
  • nabywaniu wiedzy i kwalifikacji, które doprowadzą osoby z niepełnosprawnością do większej samodzielności i aktywnego życia
  • zmianie postawy w zakresie aktywnej integracji społecznej, zawodowej
  • poprawie umiejętności komunikowania uczestników z otoczeniem
  • poszerzaniu umiejętności w zakresie rozwoju mowy lub alternatywnych form porozumiewania się 

Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne "