plen
drzwi19-baner

Ośrodek Dom i Praca

Fundacja SYNAPSIS powołała Ośrodek Dom i Praca w odpowiedzi na problem wykluczenia dorosłych osób z autyzmem z życia społecznego, braku miejsc pracy i rehabilitacji. Na początku powstała Pracownia Rzeczy Różnych, dając miejsce pracy 24 osobom z autyzmem. Później swoją działalność rozpoczął dom mieszkalny. Naszym celem było stworzenie domu, z którego codziennie można pójść do pracy i wrócić do niego z radością.

Dom

Działalność domu mieszkalnego w ramach Ośrodka Dom i Praca ruszyła jesienią 2013 roku. Powstał on po to, by istniało miejsce, w którym osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogłyby uczyć się samodzielności przy wsparciu terapeutów.

Misją, która towarzyszyła nam przy realizacji projektu, było stworzenie dla nich jak najbardziej przyjaznego miejsca. Z jednej strony Dom ma uczyć samodzielności, z drugiej dawać poczucie bezpieczeństwa. Naszym celem jest stworzenie miejsca do możliwie najbardziej samodzielnego prowadzenia codziennego życia.  

dom 1

Najważniejsze dla nas jest to, aby osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czuły się w Domu jak u siebie. Tutaj przestrzeń dopasowana jest do ich potrzeb, obowiązują tu ich zasady. Dodatkowo w Domu zawsze przebywałby terapeuta – przewodnik, który byłby wsparciem dla mieszkańców w zwyczajnych czynnościach dnia codziennego.

Chcemy, aby mieszkańcy Domu czuli się w nim bezpiecznie. Dlatego jest w nim zachowany autystyczny porządek i tak ważna dla nich przewidywalność. Ale równocześnie mają możliwość przebywania z innymi ludźmi we wspólnej przestrzeni.

Chcemy stworzyć Dom, z którego codziennie można pójść do pracy i wrócić do niego z radością. Dom, gdzie samodzielnie dba się o wspólną przestrzeń, przygotowuje posiłki, spędza czas z domownikami. Ale też taki Dom, w którym dobrze „wysypia się” we własnym łóżku.

 

Zaczęliśmy od urządzenia Domu Wspomaganego Mieszkania Treningowego, gdzie osoby z autyzmem mogą - niejednokrotnie po raz pierwszy - doświadczyć mieszkania  bez swojej rodziny. Mogą uczyć się samodzielnego życia w towarzystwie kolegów i terapeutów, bez stałej obecności rodziców. Z drugiej strony terapeuci mogą uczyć się, jak pomagać mieszkańcom tworzyć bezpieczny i szczęśliwy dom.

Praca

Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS została powołana w marcu 2007 r. Tworzone są tutaj wyjątkowe produkty, daje ono zatrudnienie i zapewnia rehabilitację i terapię 24 dorosłym osobom z autyzmem.

pracownia 1

W Polsce żyje około 10 000 dorosłych osób z autyzmem, a prawie nikt  z nich nie pracuje. Doświadczenia europejskie pokazują, że osoby z autyzmem mogą i chcą pracować, jeśli stworzy się im odpowiednie warunki. Praca ma wyjątkowo duże znaczenie w ich terapii i rehabilitacji, wzmacnia poczucie własnej wartości i daje szansę włączenia w życie społeczne. Pracownia Rzeczy Różnych jest dowodem, że takie miejsca mogą powstać i funkcjonować w Polsce, zmieniając na lepsze otaczającą nas rzeczywistość.

W ramach Pracowni Rzeczy Różnych funkcjonuje 5 pracowni, w których pracownicy moga rozwijać swoje umiejętności. Jest to: pracownia ceramiczna, pracownia stolarska, pracownia prac biurowych i papieru, pracownia rękodzieła artystycznego oraz pracownia ogrodnicza. Nad pracą naszych pracowników czuwają instruktorzy.

 pracownia ceramiki 2produkty 4

Jesteśmy miejscem, które łączy działalność gospodarczą  z działalnością społeczną. Rachunek ekonomiczny nie jest dla nas najważniejszy - równie ważne są korzyści, które czerpią z zatrudnienia w przedsiębiorstwie osoby do tej pory zupełnie pozbawione możliwości pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.