plen

Misja

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, które łączy działalność gospodarczą  z działalnością społeczną. Rachunek ekonomiczny nie jest dla nas najważniejszy; równie ważne są korzyści, które czerpią z zatrudnienia w przedsiębiorstwie osoby do tej pory zupełnie pozbawione możliwości pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.


Więcej niż dobre produkty

Produkty e-sklepu pracowniasynapsis.pl oferują nie tylko dobrą jakość, ciekawą formę i wyjątkowy charakter, ale też wartość dodaną. Kupując u nas, dajesz pracę osobom z autyzmem. Rzeczy Różne to więcej niż dobre produkty, bo łączą dwie wartości: estetykę i etykę.


Pracownicy Różnych Rzeczy
Pracownicy Różnych Rzeczy – tak mówią o sobie dorosłe osoby z autyzmem, które dziś zatrudnia Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Część z nich nie poradziłaby sobie na otwartym rynku pracy. Dla niektórych praca w przedsiębiorstwie jest pierwszym etapem na drodze do zatrudnienia na otwartym rynku. Wszyscy chcą i mogą pracować.


Nie chcemy być monopolistami
Naszą ambicją jest, żeby podobne przedsiębiorstwa powstawały w całej Polsce, dlatego nasze przedsiębiorstwo traktujemy jak „laboratorium”, gdzie tworzymy rozwiązania terapeutyczne, organizacyjne i biznesowe, które mogą być wykorzystane przez innych. Zapraszamy przedstawicieli innych organizacji pozarządowych i samorządów na wizyty studyjne do przedsiębiorstwa.
Według najbardziej optymistycznych szacunków w Polsce żyje około 10 000 dorosłych osób z autyzmem. Jednak  z każdym rokiem w dorosłość wkraczają następne roczniki.  Właśnie dlatego nie chcemy być monopolistami.