plen

Kadra w Pracowni SYNAPSIS

fota razem1

Kadra w Pracowni SYNAPSIS
Manager Ośrodka Dom i Praca - Izabela Broczkowska
Kierownik ZAZ - Bożena Domańska
Kierownik Zespołu Terapeutycznego - Krzysztof Rataj
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu - Dorota Eggert 
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu - Paulina Gajewska

Trenerzy Pracy:

Ewa Dziewięcka
Tytus Dziewięcki
Ewa Dziura
Rafał Komendarczyk
Karolina Rosłan
Magda Stefańska
Magdalena Wosik
Danuta Kowalczyk
Paweł Zalewska
Piotr Zborowski