plen

Izabela Kocyłak

Iza KocylakKoordynator ds. Szkoleń 
W Fundacji SYNAPSIS od stycznia 2013 roku. Zajmuje się szkoleniami dotyczącymi pracy z dorosłymi Osobami z Autyzmem oraz prowadzi terapię indywidualną i grupową Osób z Autyzmem. Prowadzi zajęcia aktywizacji zawodowej dla osób z Zespołem Aspergera.