plen

Filmy

Film z projektu 7.2.2

Film opracowany w ramach projektu 7.2.2 "Czas na ekonomię.  Poszukiwanie i testowanie nowych możliwości podniesienia poziomu samofinansowania instytucji ekonomii społecznej w oparciu o model Pracowni Rzeczy Różnych"