plen
drzwi19-baner

O nas

W Polsce żyje około 10 000 dorosłych osób z autyzmem. Większość z nich nie pracuje, choć doświadczenia europejskie pokazują, że osoby z autyzmem mogą i chcą pracować, jeśli stworzy się im odpowiednie warunki. Praca ma wyjątkowo duże znaczenie w ich terapii i rehabilitacji, wzmacnia poczucie własnej wartości i daje szansę włączenia w życie społeczne.
W odpowiedzi na ten problem Fundacja SYNAPSIS powołała Partnerstwo na Rzecz Rozwoju - „Partnerstwo dla Rain Mana - Rain Man dla Partnerstwa”.  Była to unikalna inicjatywa społeczna. Partnerzy z trzech sektorów – organizacje pozarządowe; przedsiębiorcy i samorząd lokalny Gminy Lesznowola (a także partnerzy międzynarodowi) połączyli swoje siły by stworzyć nie tylko przedsiębiorstwo dla dorosłych osób z autyzmem, ale także by wypracować podstawy prawne i instytucjonalne, które umożliwiłyby tworzenie podobnych miejsc w całej Polsce. Projekt realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Równolegle do tych działań Fundacja stworzyła „Klub FORUM”. Formuła Klubu skierowana była do młodzieży i młodych dorosłych osób z autyzmem. Jego celem było stworzenie miejsca, gdzie w przyjaznej atmosferze młode osoby z autyzmem mogą realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania oraz zdobywać nowe umiejętności. Ponadto, podczas zajęć, członkowie Klubu uczyli się wykonywania różnorodnych prac – było to przygotowanie do przyszłego zatrudnienia  w Przedsiębiorstwie. W ramach Klubu FORUM prowadzone były zajęcia grupowe i indywidualne, nadal prowadzone są comiesięczne sobotnie spotkania dla szerszej grupy osób z Warszawy i okolic.
Przedsiębiorstwo Społeczne „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” zostało oficjalnie otwarte w marcu 2007 roku. Tworzy wyjątkowe produkty, daje nieprzerwanie zatrudnienie i zapewnia terapię 24 dorosłym osobom z autyzmem. Jest dowodem na to, że takie miejsca mogą powstać i funkcjonować w Polsce, zmieniając na lepsze otaczającą nas rzeczywistość.