plen

Kadra

Organizacją i prowadzeniem Klubów zajmuje się, kadra Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS z Wilczej Góry, trenerzy i instruktorzy pracy, na co dzień prowadzący proces aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem pracujących w „Pracowni”. Do prowadzenia nowych zajęć i aktywności zapraszani są również zewnętrzni instruktorzy i specjaliści. http://pracowniasynapsis.pl/index.php/pl/o-nas/kadra/kadra-przedsibiorstwa

Zachęcamy do udziału w spotkaniach wolontariuszy! Obecność na spotkaniach  rówieśników jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się i ma ogromne znaczenie dla klubowiczów z autyzmem.

 

Kontakt do Klubu Forum

Koordynator
Aneta Roguska
a.roguska@synapsis.org.pl