plen

Kadra

Organizacją i prowadzeniem Klubów zajmuje się, kadra Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS z Wilczej Góry, trenerzy i instruktorzy pracy, na co dzień prowadzący proces aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem pracujących w Pracowni SYNAPSIS. Do prowadzenia nowych zajęć i aktywności zapraszani są również zewnętrzni instruktorzy i specjaliści.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach wolontariuszy! Obecność na spotkaniach rówieśników jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się i ma ogromne znaczenie dla klubowiczów z autyzmem.

 

Kontakt do Klubu Forum

Bożena Domańska
b.domanska@synapsis.org.pl