plen
baner-rybki

Klub Forum

logo klub forum small

Celem Klubów FORUM jest integracja społeczna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera z grupą rówieśniczą. Spotkania umożliwiają rozwój zainteresowań, wymianę doświadczeń i pasji.
Aktualnie w Klubach FORUM Młodzieży i Dorosłych Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera uczestniczy 27 osób. Duża część uczestników to pracownicy pomocniczy Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze oraz podopieczni Fundacji SYNAPSIS. Na spotkania przychodzą też osoby z autyzmem lub Zespołem Aspergera z innych placówek w Warszawie i okolicach.

Kluby Forum obecnie prowadzone są w formule tzw. „Klubów zainteresowań”. W ofercie znajdują się: Klub spacerowy, sportowy, kulturalno-muzealny, nordic walking, rowerowy oraz Klub „Jak aktywnie szukać pracy?”. Są to małe, kilkuosobowe grupy. Każdy Klub prowadzi 3-osobowa kadra (terapeuci pracujący na co dzień w Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS).
W okresie od lipca 2012 do lipca 2013 przewidzianych jest 6 spotkań każdego rodzaju Klubu. Kluby trwają 5 godzin, przeważnie organizowane są w soboty lub niedziele.
Lista klubowiczów we wszystkich grupach z wyjątkiem Klubu „Jak aktywnie szukać pracy?” jest w tym momencie zamknięta. Jej członkowie oraz ich rodziny rzadko rezygnują z zajęć, stąd nie ma zbyt dużej rotacji wśród klubowiczów. Liczymy na uczestnictwo w Klubach stażystów i wolontariuszy, co pozwoli nam zwiększyć liczbę osób w poszczególnych Klubach. Będziemy informować o ewentualnych zmianach lub rozszerzeniu oferty.
Uczestnicy spotkań pokrywają koszty biletów, wejściówek, materiałów do zajęć i przekąsek. Kadra terapeutyczna opłacana jest w ramach kolejnych projektów. Kluby FORUM dofinansowane są z projektu Samodzielność osób z autyzmem lub zespołem Aspergera współfinansowanego ze środków PFRON.